סדר ט''ו בשבט - ינואר 2011

הכרות עם נציג הקרן היהודי ברוסיה - רפאל פיינברג