9 בספטמבר 2011 - טיול לעיר דוידתולדות עיר דוד מתחילות לפני יותר מ-3000 שנים, כשדוד המלך עזב את חברון, עיר בירתו, ועבר לעיר קטנה על ראש הגבעה שהיום נקראת ירושלים. הוא הפך אותה לעיר בירה המאחדת את כל שבטי ישראל.
שנים לאחר מכן, שלמה בנו של דוד, בנה ליד העיר את בית המקדש הראשון על הר המוריה, שעליה פעם אברהם עקד את יצחק ועמד להקריב אותו על המזבח. כך ראש הגבעה נהייתה המקום החשוב בעולם.

История Города Давида началась более 3 тысяч лет назад, когда царь Давид покинул город Хеврон для того, чтобы переселиться в небольшой городок на вершине холма, теперь известный под именем Иерусалим, и превратить его в единую столицу всех колен Израилевых. По прошествии лет сын Давида, Соломон, построил около Города Давида Первый храм на вершине Горы Мориа - на том месте, где в свое время Авраам собирался принести в жертву Господу сына своего Исаака. Так вершина холма стала одним из важнейших в мире мест. 
Comments